Velkommen til Grundejerforeningen Bolværket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til hjemmesiden for

Grundejerforeningen Bolværket

 

Grundejerforeningen Bolværket er hjemhørende i Hillerød Kommune og er en forening bestående af ejerne af Bolværket 97 - 191.

 

Grundejerforeningen varetager ejernes interesser i forhold til fælles områder og bl.a. vedligehold af skure, carporte og vejene.

 

 

 

 

gf-bolvaerket.dk © 2011